EUX Velfærd

Tag en studentereksamen samtidig med at du uddanner dig til social- og sundhedsassistent.

Se filmen

Varighed

4 år, 6 mdr. og 3 uger

Optagelseskrav

Varierer efter alder og erfaring. Se FAQ.

Opbygning

Veksler mellem skole og praktik

Løn og SU

mulighed for løn eller su

Videreuddannelse

Mulighed for adgang via kvote 1

Du får løn fra den dag, du indgår en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. På grundforløbet har du mulighed for SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale.

Vil du være både faglært og student?

Du kan tage uddannelsen som social- og sundhedsassistent med EUX.
Med EUX Velfærd får du både erhvervsuddannelsen og fag på gymnasialt niveau, der svarer til en HF. Det betyder, at du bliver både faglært og student, hvilket giver dig stærke kort på hånden til både at gå direkte i job efter uddannelsen og til at læse videre.

Direkte i job eller mere uddannelse?

EUX Velfærd er for dig, der gerne vil blive en stærk praktiker og samtidig give den en ekstra skalle med teorien. Uddannelsen består af fag, der er specifikke for social- og sundhedsassistentuddannelsensamt en række gymnasiale fag.
Du kan altså arbejde direkte efter uddannelsen, eller du kan søge ind på en videregående uddannelse.

Uddannelses[-]forløb

20 UGER

Grundforløb 1 – Sundhed, omsorg og pædagogik

Du begynder på grundforløb 1, hvis du kommer direkte fra folkeskolen

20 UGER

Grundforløb 2 – EUX Velfærd

Du begynder på grundforløb 2, hvis du er gået ud af folkeskolen for mere end 14 mdr. siden

MAX 3 ÅR, 6 MÅNEDER OG 3 UGER

Hovedforløb

For at starte på hovedforløbet skal du have indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. På hele hovedforløbet er du ansat hos en arbejdsgiver og veksler mellem praktik og skole.

FÆRDIGUDDANNET

Klar til at gå direkte i job

ADGANG TIL VIDERE UDDANNELSE VIA KVOTE 1

Videre uddannelse

Du kan søge ind på lange og mellemlange videregående uddannelser på universiteter og university colleges.

Har du spørgsmål?
Klik på en skole og
kontakt vejledningen

FAQ

Spørg i chat
Hvad er adgangskravene til uddannelsen?

Du kan begynde på uddannelsen med en aftale om praktikplads. Du søger praktikplads direkte hos en arbejdsgiver.

Direkte fra 9. eller 10. klasse:
Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen og have mindst 02 i dansk og matematik.

Du skal være vurderet uddannelsesparat og have indsendt studievalgsportfolio.

Afsluttet skole før 2017:
Du skal have afsluttet 9. klasse og have mindst 02 i dansk og matematik.
Du skal til samtale på skolen.

Fyldt 25 år:
Du skal søge direkte ind på Grundforløb 2. Du skal til en samtale og prøve på skolen for at få tilrettelagt et individuelt uddannelsesforløb ud fra dine kompetencer og erfaringer.

Kontakt din nærmeste skole for mere information om optagelseskrav. Find din skole her.

Hvor lang er uddannelsen?

EUX Velfærd varer 4 år, 6 måneder og 3 uger.

Får jeg løn/SU?

Ja, du får elevløn/lærlingeløn på hovedforløbet, når du indgår en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. På grundforløbet kan du søge SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale.

Månedslønnen for elever/lærlinge under uddannelse til social- og sundhedsassistent finder du i Overenskomst for social- og sundhedspersonale 2021-2024, og den er aktuelt:
Elever/lærlinge: 1.-12. måned: ca. 13.600 kr.
Elever/lærlinge: 13. og flg. måneder: ca. 15.500 kr.
Voksenelever/lærlinge: ca. 22.700 kr.

Du skal dog være opmærksom på, at lønnen kan variere alt efter hvor i landet man bor, om der er lavet lokale eller individuelle aftaler mv.

Du kan finde mere om løn og ferie på foa.dk.

 

Kan jeg selv vælge skole?

Ja, når du søger ind, vælger du den skole, hvor du ønsker at begynde din uddannelse.

Kommer jeg i praktik?

Ja, du får rig mulighed for at lære i virkeligheden, og under din uddannelse kommer du i praktik i forskellige dele af social- og sundhedsområdet.

Hvor arbejder man typisk efter endt uddannelse?

Du kan bl.a. arbejde på sygehusene, plejeområdet, psykiatrien og i sundhedscentre.

Er der mulighed for videreuddannelse?

Ja, der er rigtig mange muligheder. Social- og sundhedsuddannelserne er et solidt afsæt til videreuddannelser til f.eks. jordemoder, sygeplejerske, socialrådgiver og mange flere. Du kan også specialisere og videreuddannede dig med f.eks. kurser og diplomuddannelser inden for social- og sundhedsområdet.