IKKE
ALLE KAN
BLIVE SOSU

Se filmen

Ikke alle kan blive SOSU

Det er ikke alle, der kan blive en dygtig SOSU-hjælper eller SOSU-assistent. Udover uddannelse og faglige kompetencer kræver det også empati, overblik og handlekraft. Og ikke alle har det, der skal til.

FAQ

Spørg i chat
Hvad laver en social- og sundhedsassistent?

en social- og sundhedsassistent er en uddannet, autoriseret, sundhedsfaglig person, som har kompetencer til at udføre rehabilitering og sygepleje. Social- og sundhedsassistenten kan udføre kompleks sundhedspleje og er ofte involveret i planlægning og koordinering af pleje, medicinadministration og samarbejder med andre sundhedsprofessionelle, som fx sygeplejersker og læger. 

Hvad laver en social- og sundhedshjælper?

En social- og sundhedshjælper er en uddannet person, som har faglighed og kompetencer til at fremme borgerens trivsel og sundhed – enten i borgerens eget hjem eller på plejehjem. Social- og sundhedshjælperen arbejder primært med praktisk pleje og støtte til borgere. Det er fx personlig hygiejne, madlavning og daglige aktiviteter. Social- og sundhedshjælperen arbejder tæt sammen med borgerne for at sikre en tryg og værdig hverdag. 

Hvad er forskellen på en social- og sundhedshjælper og en social- og sundhedsassistent?

En social- og sundhedsassistent og en social- og sundhedshjælper har begge afgørende roller inden for sundheds- og omsorgssektoren.  

En social- og sundhedsassistent har en omfattende uddannelse og kan varetage mere komplekse opgaver inden for sundhedspleje. Social- og sundhedsassistenten er ofte involveret i planlægning og koordinering af pleje, medicinadministration og samarbejde med andre sundhedsprofessionelle, som fx sygeplejersker og læger. 

En social- og sundhedshjælper har en grundlæggende uddannelse og fokuserer primært på praktisk pleje og støtte til borgere. Det omfatter fx hjælp med personlig hygiejne, madlavning og daglige aktiviteter. Social- og sundheds hjælperen arbejder tæt sammen med borgerne for at sikre en tryg og værdig hverdag. 

Begge faggrupper arbejder for at sikre kvalitetspleje og støtte til borgere, men forskellen ligger i uddannelsesniveauet og hvilke opgaver, de er kvalificerede til at udføre.

Hvilke jobmuligheder har en SOSU?

Der er rigtig mange job- og karrieremuligheder med en social- og sundhedsuddannelse. både for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er der mange spændende jobmuligheder og arbejdspladser at vælge mellem. og social- og sundhedsmedarbejdere er meget efterspurgte, så der er stor jobsikkerhed. 

Typiske arbejdspladser kan være plejehjem, hjemmepleje, hospital, psykiatri, genoptræningscentre eller botilbud for personer med handicap.