Mød Julia

Se filmen

Mød Catharina

Se filmen

Har du spørgsmål? Klik på en skole og kontakt vejledningen

FAQ

Spørg i chat
Hvad er adgangskravene til uddannelserne?

Du kan begynde på uddannelsen med en aftale om læreplads. Du søger læreplads direkte hos en arbejdsgiver. Direkte fra 9. eller 10. klasse: Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen og have mindst 02 i dansk og matematik. Du skal være vurderet uddannelsesparat og have indsendt studievalgsportfolio. Afsluttet skole før 2017: Du skal have afsluttet 9. klasse og have mindst 02 i dansk og matematik. Du skal til samtale på skolen. Fyldt 25 år: Du skal søge direkte ind på Grundforløb 2. Du skal til en samtale og prøve på skolen for at få tilrettelagt et individuelt uddannelsesforløb ud fra dine kompetencer og erfaringer. Kontakt din nærmeste skole for mere information om optagelseskrav. Find din skole her.

Hvor lange er uddannelserne?

Social- og sundhedshjælperuddannelsen varer 2 år og 2 måneder. Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer 3 år, 9 måneder og 3 uger. EUX Velfærd varer 4 år, 6 måneder og 3 uger. Varigheden kan være kortere, alt efter dine erfaringer og kompetencer fra tidligere job og uddannelse.

Får jeg løn/SU?

Ja, du får løn på hovedforløbet, når du indgår en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. På grundforløbet kan du søge SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale. Social- og sundhedshjælper: Månedslønnen for elever/lærlinge under uddannelse til social- og sundhedshjælper finder du i Overenskomst for social- og sundhedspersonale 2021-2024, og den er aktuelt: Elever/lærlinge: ca. 12.300 kr. Voksenelever/lærlinge: ca. 22.700 kr. Social- og sundhedsassistent: Månedslønnen for elever/lærlinge under uddannelse til social- og sundhedsassistent finder du i Overenskomst for social- og sundhedspersonale 2021-2024, og den er aktuelt: Elever/lærlinge: 1.-12. måned: ca. 13.600 kr. Elever/lærlinge: 13. og flg. måneder: ca. 15.500 kr. Voksenelever/lærlinge: ca. 22.700 kr. Du skal dog være opmærksom på, at lønnen kan variere alt efter hvor i landet man bor, om der er lavet lokale eller individuelle aftaler mv. Du kan finde mere om løn på foa.dk.

Kan jeg selv vælge skole?

Ja, når du søger ind, vælger du den skole, hvor du ønsker at tage grundforløb og hovedforløb hos.

Komme jeg i oplæring?

Ja, du får rig mulighed for at lære i virkeligheden, og under din uddannelse kommer du i oplæring på læreplads i forskellige dele af social- og sundhedsområdet.

Hvor arbejder man typisk efter endt uddannelse?

Alt efter, hvilken uddannelse, du vælger, kan du bl.a. arbejde på sygehusene, plejeområdet, psykiatrien og i sundhedscentre.

Er der mulighed for videreuddannelse?

Ja, du har muligheder for at efter- og videreuddanne dig, uanset hvilken social- og sundhedsuddannelse, du vælger, og du kan gøre det efter endt uddannelse eller senere. Du kan blandt andet søge videregående uddannelser eller specialisere dig med kurser og diplomuddannelser. Mulighederne er forskellige, alt efter om du bliver social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.