Job+Karriere[-]muligheder

Der er rigtigt mange job- og karrieremuligheder med en social- og sundhedsuddannelse.

Jobmuligheder

Uanset om du uddanner dig til social-og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper er der mange spændende jobmuligheder og arbejdspladser at vælge mellem. Du og din faglighed er eftertragtet, så jobsikkerheden i branchen er stor.

Typiske arbejdspladser kan være:

  • Kommunale plejehjem og i hjemmeplejen
  • På plejecentre for fysisk og psykisk handicappede
  • På sygehuse
  • I psykiatrien
  • I kommunale hjemmeplejeordninger og genoptræningsenheder
  • I private (vikar)bureauer

 

Uddannelser, der åbner døre

Social- og sundhedsuddannelserne er et solidt afsæt til efter- og videreuddannelser. Mulighederne er forskellige, alt efter hvilken uddannelse, du vælger.

Med en uddannelse som social- og sundhedsassistent kan du søge forskellige videregående uddannelser som for eksempel socialrådgiver, fysioterapeut, sygeplejerske, jordemoder og pædagog.

Nogle uddannelser kræver, at du tager supplerende fag. Med en social- og sundhedshjælperuddannelse kan du få merit på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Med begge uddannelser kan du specialisere og videreuddannede dig med for eksempel kurser og diplomuddannelser inden for social- og sundhedsområdet.

Oliver

Freja

Mette

Catharina

Mike

Julia

OLIVER  ·  20 ÅR  ·  SOCIAL- OG SUNDHED[-]SASSISTENT

Min faglighed gør forskellen

Jeg hedder Oliver, og jeg trives bedst, når faglighed og fællesskab kombineres.

Mød Oliver, der uddanner sig til social- og sundhedsassistent, og som glæder sig til at komme i praktik i udlandet.

 

Mød Oliver

FAQ

Spørg i chat
Hvad er adgangskravene til uddannelserne?

Du kan begynde på uddannelsen med en aftale om praktikplads. Du søger praktikplads direkte hos en arbejdsgiver.

Direkte fra 9. eller 10. klasse:
Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen og have mindst 02 i dansk og matematik.

Du skal være vurderet uddannelsesparat og have indsendt studievalgsportfolio.

Afsluttet skole før 2017:
Du skal have afsluttet 9. klasse og have mindst 02 i dansk og matematik.
Du skal til samtale på skolen.

Fyldt 25 år:
Du skal søge direkte ind på Grundforløb 2. Du skal til en samtale og prøve på skolen for at få tilrettelagt et individuelt uddannelsesforløb ud fra dine kompetencer og erfaringer.

Kontakt din nærmeste skole for mere information om optagelseskrav. Find din skole her.

Hvor lange er uddannelserne?

Social- og sundhedshjælperuddannelsen varer 2 år og 2 måneder.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer 3 år, 9 måneder og 3 uger.

EUX Velfærd varer 4 år, 6 måneder og 3 uger.

Varigheden kan være kortere, alt efter dine erfaringer og kompetencer fra tidligere job og uddannelse.

Får jeg løn/SU?

Ja, du får løn på hovedforløbet, når du indgår en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.
På grundforløbet kan du søge SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale.

Social- og sundhedshjælper:
Månedslønnen for elever under uddannelse til social- og sundhedshjælper finder du i Overenskomst for social- og sundhedspersonale, og den er pr. 1. august 2018:

Elever: ca. 11.700 kr.
Voksenelever: ca. 20.200 kr.

Social- og sundhedsassistent:
Månedslønnen for elever under uddannelse til social- og sundhedsassistent finder du i Overenskomst for social- og sundhedspersonale, og den er pr. 1. august 2018:

Elever, 1.-12. måned: ca. 12.900 kr.
Elever, 13. og flg. måneder: ca. 14.800 kr.
Voksenelever: ca. 20.200 kr.

Du skal dog være opmærksom på, at lønnen kan variere alt efter hvor i landet man bor, om der er lavet lokale eller individuelle aftaler mv.

Du kan finde mere om løn på foa.dk.

Kan jeg selv vælge skole?

Ja, når du søger ind, vælger du den skole, hvor du ønsker at tage grundforløb og hovedforløb hos.

Kommer jeg i praktik?

Ja, du får rig mulighed for at lære i virkeligheden, og under din uddannelse kommer du i praktik i forskellige dele af social- og sundhedsområdet.

Hvor arbejder man typisk efter endt uddannelse?

Alt efter, hvilken uddannelse, du vælger, kan du bl.a. arbejde på sygehusene, plejeområdet, psykiatrien og i sundhedscentre.

Er der mulighed for videreuddannelse?

Ja, der er rigtig mange muligheder. Social- og sundhedsuddannelserne er et solidt afsæt til videreuddannelser til f.eks. jordemoder, sygeplejerske, socialrådgiver og mange flere. Du kan også specialisere og videreuddanne dig inden for social- og sundhedsområdet med kurser og uddannelser i f.eks. demens, velfærdsteknologi, socialpædagogik, ledelse, undervisning og sundhedspraksis.