Social- og sundheds[-]assistent

En social- og sundhedsassistent er en autoriseret, sundhedsfaglig person med kompetencer til at udføre rehabilitering og sygepleje.

Se filmen

Varighed

3 år, 9 mdr. og 3 uger

Optagelseskrav

Varierer efter alder og erfaring. Se FAQ.

Opbygning

Hovedforløbet veksler mellem skole og oplæring på læreplads - i alt 48 ugers skole

Løn og SU

Mulighed for løn eller su

Videreuddannelse

Mulighed for adgang via kvote 2 til udvalgte uddannelser

Månedslønnen for elever under uddannelse til social- og sundhedsassistent finder du i Overenskomst for social- og sundhedspersonale, og den er pr. 1. oktober 2021: Elever, 1.-12. måned: ca. 13.500 kr. Elever, 13. og flg. måneder: ca. 15.700 kr. Voksenelever: ca. 21.200 kr. Du skal dog være opmærksom på, at lønnen kan variere alt efter hvor i landet man bor, om der er lavet lokale eller individuelle aftaler mv.

Har du blik for helheden og kan tage ansvar?

Uddannelsen som social- og sundhedsassistent er for dig, der gerne vil arbejde med mennesker. Du får høj faglighed og kompetencer, der gør dig i stand til at danne overblik og tage ansvar. Du er den, som tidligt observerer ændringer i borgeres og patienters mentale og fysiske helbred. Du bidrager til, at de kan leve et værdigt liv.

Hvad laver en social- og sundhedsassistent?

Som social- og sundhedsassistent bruger du hver dag din faglighed til at gøre en forskel for borgere og patienter, der har brug for professionel sygepleje og omsorg. Det kan være både unge, voksne og ældre, der har brug for pleje, hjælp og vejledning til at klare hverdagen og spille en aktiv rolle i sit eget liv. Dette sker i tæt samarbejde med borgere og deres pårørende.

Kernen i arbejdet som social- og sundhedsassistent er sygepleje, træning og omsorg for borgere i deres sygdoms- eller behandlingsforløb.

Du kender til årsager, symptomer og behandling af sygdomme, observerer og reagerer på ændringer i borgerens tilstand. Du løser opgaver i grundlæggende sygepleje både på egen hånd og i samarbejde med f.eks. sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, læger og ergo- og fysioterapeuter. Social- og sundhedsassistenten kan også være ansvarlig for at koordinere teams og informationer på tværs af det øvrige sundhedspersonale.

Du håndterer medicin selvstændigt og kan også tage ansvar for opgaver og koordinere teams og informationer på tværs af sundhedspersonale.

Som social- og sundhedsassistent er du en nøgleperson i at bidrage til, at alle har muligheden for at leve et værdigt liv.

Faglighed gør en forskel

Gennem din uddannelse lærer du om:

  • Sygdomsforståelse
  • Sygepleje og rehabilitering
  • Farmakologi og medicinhåndtering
  • Pædagogik og relationer
  • Psykiatri
  • Sundhedsteknologi og telemedicin
  • Anatomi og fysiologi

Uddannelses[-]forløb

20 UGER

Grundforløb 1 – Sundhed, omsorg og pædagogik

Du begynder på grundforløb 1, hvis du kommer direkte fra folkeskolen

20 UGER

Grundforløb 2 – Social- og sundheds[-]assistent

Du begynder på grundforløb 2, hvis du er gået ud af folkeskolen for mere end 14 mdr. siden

2 ÅR, 9 MÅNEDER OG 3 UGER

Hovedforløb

For at starte på hovedforløbet skal du have indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. På hele hovedforløbet er du ansat hos en arbejdsgiver og veksler mellem oplæring på læreplads og skole

FÆRDIGUDDANNET

Klar til at gå direkte i job

Har du spørgsmål?
Klik på en skole og
kontakt vejledningen

FAQ

Spørg i chat
Hvad er adgangskravene til uddannelsen?

Du kan begynde på uddannelsen med en aftale om læreplads. Du søger læreplads direkte hos en arbejdsgiver.

Direkte fra 9. eller 10. klasse:
Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen og have mindst 02 i dansk og matematik.

Du skal være vurderet uddannelsesparat og have indsendt studievalgsportfolio.

Afsluttet skole før 2017:
Du skal have afsluttet 9. klasse og have mindst 02 i dansk og matematik.
Du skal til samtale på skolen.

Fyldt 25 år:
Du skal søge direkte ind på Grundforløb 2. Du skal til en samtale og prøve på skolen for at få tilrettelagt et individuelt uddannelsesforløb ud fra dine kompetencer og erfaringer.

Kontakt din nærmeste skole for mere information om optagelseskrav. Find din skole her.

Hvor lang er uddannelsen?

Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer 3 år, 9 måneder og 3 uger.

Får jeg løn/SU?

Ja, du får elevløn/ lærlingeløn på hovedforløbet, når du indgår en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. På grundforløbet kan du søge SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale.

Månedslønnen for elever/lærlinge under uddannelse til social- og sundhedsassistent finder du i Overenskomst for social- og sundhedspersonale 2021-2024, og den er aktuelt:
Elever/lærlinge: 1.-12. måned: ca. 13.600 kr.
Elever/lærlinge: 13. og flg. måneder: ca. 15.500 kr.
Voksenelever/lærlinge: ca. 22.700 kr.

Du skal dog være opmærksom på, at lønnen kan variere alt efter hvor i landet du bor, om der er lavet lokale eller individuelle aftaler mv.

Du kan finde mere om løn og ferie på foa.dk.

Læs overenskomst for social- og sundhedspersonale her https://www.kl.dk/media/28242/ok21-7301-overenskomst-for-social-og-sundhedspersonale.pdf

Læs mere om SU-satser og hvordan du søger SU her: https://www.su.dk/su/

Der er også mulighed for at indgå en uddannelsesaftale, som omfatter grundforløbet – og derved sikrer dig løn allerede fra grundforløbets 2. del.

Kan jeg selv vælge skole?

Ja, når du søger ind, vælger du den skole, hvor du ønsker at begynde din uddannelse.

Kommer jeg i oplæring?

Ja, 2/3 af hovedforløbet foregår i hjemmeplejen eller på plejecentre.

Se lærepladser på Lærepladsen.dk.

Hvor arbejder man typisk efter endt uddannelse?

Du kan blandt andet arbejde på plejecentre, hospital, genoptræningscentre, botilbud for personer med handicap, i psykiatrien og hjemmeplejen.

Er der mulighed for videreuddannelse?

Ja, der er rigtig mange muligheder.
Inden for faget kan du f.eks. tage en akademiuddannelse i sundhedspraksis eller ledelse og en masse arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).
Du kan også læse videre til f.eks. sygeplejerske, socialrådgiver og mange flere.