Social- og sundheds[-]hjælper

En social- og sundhedshjælper har faglighed og kompetencer til at fremme borgerens trivsel og sundhed enten i borgerens eget hjem eller på plejehjem.

Varighed

2 år og 2 mdr.

Optagelseskrav

Varierer efter alder og erfaring. Se FAQ.

Opbygning

Veksler mellem skole og læreplads

Løn og SU

Mulighed for løn eller SU

Videreuddannelse

Mulighed for at læse Social- og sundhedsassistent med merit

Månedslønnen for elever under uddannelse til social- og sundhedshjælper finder du i Overenskomst for social- og sundhedspersonale, og den er pr. 1. oktober 2021: Elever: ca. 12.300 kr. Voksenelever: ca. 21.200 kr.

Vil du fremme trivsel og sundhed?

Uddannelsen som social- og sundhedshjælper er for dig, der motiveres af at gøre en forskel for andre mennesker. På skolen og ude på lærepladsen udvikler du dine kompetencer og din faglighed, så du kan støtte og vejlede syge, ældre og handicappede til en hverdag med værdighed og livskvalitet.

Hvad laver en social- og sundhedshjælper?

Som social- og sundhedshjælper bliver du uddannet til professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp.

Din vigtigste opgave er at hjælpe med at skabe et godt hverdagsliv for mennesker, der har brug for støtte og vejledning til at klare forskellige opgaver i hverdagen. Det kan være at vejlede og motivere borgerne til selv at klare dagligdagen bedst muligt.

Du kan støtte ved genoptræning og vejlede om, hvilke muligheder den enkelte borger har. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag.

Som social- og sundhedshjælper er du en nøgleperson i at bidrage til, at alle har muligheden for at leve et værdigt liv.

Faglighed gør en forskel

Gennem din uddannelse lærer du om:

  • Struktur i hverdagen
  • Pleje og omsorg
  • Rehabilitering
  • Velfærdsteknologi
  • Kost og ernæring
  • Aktiviteter med borgere

Uddannelses[-]forløb

20 UGER

Grundforløb 1 – Sundhed, omsorg og pædagogik

Du begynder på grundforløb 1, hvis du kommer direkte fra folkeskolen

20 UGER

Grundforløb 2 – Social- og sundheds[-]hjælper

Du begynder på grundforløb 2, hvis du er gået ud af folkeskolen for mere end 14 mdr. siden

1 ÅR OG 2 MÅNEDER

Hovedforløb

For at starte på hovedforløbet skal du have indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. På hele hovedforløbet er du ansat hos en arbejdsgiver og veksler mellem oplæring på læreplads og skole

FÆRDIGUDDANNET

Klar til at gå direkte i job

ADGANG TIL VIDEREUDDANNELSE

Videreuddannelse

Du kan uddanne dig til social- og sundhedsassistent

Har du spørgsmål?
Klik på en skole og
kontakt vejledningen

FAQ

Spørg i chat
Hvad er adgangskravene til uddannelsen?

Du kan begynde på uddannelsen med en aftale om læreplads. Du søger læreplads direkte hos en arbejdsgiver.

Direkte fra 9. eller 10. klasse:
Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen og have mindst 02 i dansk og matematik.

Du skal være vurderet uddannelsesparat og have indsendt studievalgsportfolio.

Afsluttet skole før 2017:
Du skal have afsluttet 9. klasse og have mindst 02 i dansk og matematik.
Du skal til samtale på skolen.

Fyldt 25 år:
Du skal have mindst 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve eller ved tilsvarende prøve.

Du skal søge direkte ind på Grundforløb 2. Du skal til en samtale og prøve på skolen for at få tilrettelagt et individuelt uddannelsesforløb ud fra dine kompetencer og erfaringer.

Kontakt din nærmeste skole for mere information om optagelseskrav. Find din skole her.

Hvor lang er uddannelsen?

Social- og sundhedshjælperuddannelsen varer max. 2 år og 2 måneder. Længden af uddannelsen kan variere alt efter dine kvalifikationer.

Får jeg løn/SU?

Ja, du får elevløn/ lærlingeløn på hovedforløbet, når du indgår en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. På grundforløbet kan du søge SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale.

Månedslønnen for elever/lærlinge under uddannelse til social- og sundhedshjælper finder du i Overenskomst for social- og sundhedspersonale 2021-2024, og den er aktuelt:
Elever/lærlinge: ca. 12.300 kr.
Voksenelever/lærlinge: ca. 22.700 kr.

Du skal dog være opmærksom på, at lønnen kan variere alt efter hvor i landet du bor, om der er lavet lokale eller individuelle aftaler mv.

Du kan finde mere om løn og ferie på foa.dk.

Læs overenskomst for social- og sundhedspersonale her https://www.kl.dk/media/28242/ok21-7301-overenskomst-for-social-og-sundhedspersonale.pdf

Læs mere om SU-satser og hvordan du søger SU her: https://www.su.dk/su/

Der er også mulighed for at indgå en uddannelsesaftale, som omfatter grundforløbet – og derved sikrer dig løn allerede fra grundforløbets 2. del.

Kan jeg selv vælge skole?

Ja, når du søger ind, vælger du den skole, hvor du ønsker at begynde din uddannelse.

Kommer jeg i oplæring?

Ja, 2/3 af hovedforløbet foregår i hjemmeplejen eller på plejecentre.

Se lærepladser på Lærepladsen.dk.

Hvor kan jeg arbejde, når jeg er færdig med uddannelsen?

Du kan blandt andet arbejde på plejecentre, dag- og aktivitetscentre, botilbud for personer med handicap og i hjemmeplejen.

Er der mulighed for videreuddannelse?

Ja, du kan tage uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Du kan også tage efteruddannelse og specialisering på kurser og uddannelser inden for social- og sundhedsområdet.