Job+Karriere[-]muligheder

Der er rigtigt mange job- og karrieremuligheder med en social- og sundhedsuddannelse.

Jobmuligheder

Uanset om du uddanner dig til social-og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper er der mange spændende jobmuligheder og arbejdspladser at vælge mellem. Du og din faglighed er eftertragtet, så jobsikkerheden i branchen er stor. Typiske arbejdspladser kan være:

  • Plejecentre
  • Hjemmeplejen
  • Dag- og aktivitetscentre
  • Hospitaler
  • Psykiatrien
  • Botilbud for personer med handicap
  • Genoptræningscentre

 

Uddannelser, der åbner døre

Social- og sundhedsuddannelserne giver et solidt afsæt til forskellige efter- og videreuddannelser. Mulighederne er mange alt efter, hvilken uddannelse du vælger. Med en uddannelse som social- og sundhedsassistent kan du søge optagelse på videregående uddannelser som for eksempel fysioterapeut, sygeplejerske, jordemoder og pædagog. Nogle uddannelser kræver, at du tager supplerende fag. Med en social- og sundhedshjælperuddannelse kan du få merit på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Du har ligeledes mulighed for at udvikle dig og skabe karriereveje inden for social- og sundhedsområdet. Med både social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen kan du specialisere og videreuddanne dig med for eksempel kurser og diplomuddannelser. Der er også mulighed for at blive ansat i en ‘praksisnær udviklingsstilling’, som kan besættes af medarbejdere, der for eksempel har særlige ansvarsområder. Er du under 18 år kan du få et fritidsjob på et plejehjem i et såkaldt ‘spirejob’. Her kan du afprøve din interesse for faget og få kendskab til ældre- og sundhedsområdet, inden du starter på uddannelse.

Oliver

Freja

Mette

Catharina

Mike

Julia

Torben

Line

OLIVER  ·  20 ÅR  ·  SOCIAL- OG SUNDHED[-]SASSISTENT

Min faglighed gør forskellen

Jeg hedder Oliver, og jeg trives bedst, når faglighed og fællesskab kombineres. Mød Oliver, der uddanner sig til social- og sundhedsassistent, og som glæder sig til at komme i praktik i udlandet.   Mød Oliver

FAQ

Spørg i chat
Hvad er adgangskravene til uddannelserne?

Du kan begynde på uddannelsen med en aftale om læreplads. Du søger læreplads direkte hos en arbejdsgiver. Direkte fra 9. eller 10. klasse: Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen og have mindst 02 i dansk og matematik. Du skal være vurderet uddannelsesparat og have indsendt studievalgsportfolio. Afsluttet skole før 2017: Du skal have afsluttet 9. klasse og have mindst 02 i dansk og matematik. Du skal til samtale på skolen. Fyldt 25 år: Du skal have mindst 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve eller ved tilsvarende prøve. Du skal søge direkte ind på Grundforløb 2. Du skal til en samtale og prøve på skolen for at få tilrettelagt et individuelt uddannelsesforløb ud fra dine kompetencer og erfaringer. Kontakt din nærmeste skole for mere information om optagelseskrav. Find din skole her.

Hvor lange er uddannelserne?

Social- og sundhedshjælperuddannelsen varer 2 år og 2 måneder. Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer 3 år, 9 måneder og 3 uger. EUX Velfærd varer 4 år, 6 måneder og 3 uger. Varigheden kan være kortere, alt efter dine erfaringer og kompetencer fra tidligere job og uddannelse.

Får jeg løn/SU?

Ja, du får elevløn/ lærlingeløn på hovedforløbet, når du indgår en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. På grundforløbet kan du søge SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale. Social- og sundhedshjælper: Månedslønnen for elever/lærlinge under uddannelse til social- og sundhedshjælper finder du i Overenskomst for social- og sundhedspersonale 2021-2024, og den er aktuelt: Elever/lærlinge: ca. 12.300 kr. Voksenelever/lærlinge: ca. 22.700 kr. Social- og sundhedsassistent: Månedslønnen for elever/lærlinge under uddannelse til social- og sundhedsassistent finder du i Overenskomst for social- og sundhedspersonale 2021-2024, og den er aktuelt: Elever/lærlinge: 1.-12. måned: ca. 13.600 kr. Elever/lærlinge: 13. og flg. måneder: ca. 15.500 kr. Voksenelever/lærlinge: ca. 22.700 kr. Du skal dog være opmærksom på, at lønnen kan variere alt efter hvor i landet man bor, om der er lavet lokale eller individuelle aftaler mv. Du kan finde mere om løn på foa.dk

Kan jeg selv vælge skole?

Ja, når du søger ind, vælger du den skole, hvor du ønsker at tage grundforløb og hovedforløb hos.

Kommer jeg i oplæring?

Ja, du får rig mulighed for at lære i virkeligheden, og under din uddannelse kommer du i oplæring på læreplads i forskellige dele af social- og sundhedsområdet.

Hvor arbejder man typisk efter endt uddannelse?

Alt efter, hvilken uddannelse, du vælger, kan du bl.a. arbejde på sygehusene, plejeområdet, psykiatrien og i sundhedscentre.

Er der mulighed for videreuddannelse?

Ja, der er rigtig mange muligheder. Social- og sundhedsuddannelserne er et solidt afsæt til videreuddannelser til f.eks. jordemoder, sygeplejerske, socialrådgiver og mange flere. Du kan også specialisere og videreuddanne dig inden for social- og sundhedsområdet med kurser og uddannelser i f.eks. demens, velfærdsteknologi, socialpædagogik, ledelse, undervisning og sundhedspraksis.